नेपाल तरुण दल केन्द्रको अर्को निर्णय नभए सम्म दलको जिल्ला अध्यक्ष लगायत विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका तरुण साथीहरुलाई आ-आफ्नो जिम्मेवारीमा यथावत रहन परिपत्र

2022, April 15th, Friday
नेपाल तरुण दल केन्द्रको अर्को निर्णय नभए सम्म दलको जिल्ला अध्यक्ष लगायत विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका तरुण साथीहरुलाई आ-आफ्नो जिम्मेवारीमा यथावत रहन परिपत्र

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया